اینکه در یک شب دو تا مرد باشن که با غضب نسبت بهت فکر کنن ، حس عجیبیه !

/ 3 نظر / 13 بازدید
عرفان

نه بابا چندان هم عجیب نیست مقایسه کن خودت رو با احمدی نژاد که وقتی سخترانی می کنه چند ده میلوین نفر با غض بهش فکر میکنند!!!!

پيوست

چه بلايي سرشون آوردي؟! [چشمک]