شدیدن نسبت به آدمایی که به قفل میگن قلف آلرژی دارم !

/ 4 نظر / 14 بازدید
رضا قاری زاده

انتخاب اینکه قفل باشه یا قلف بستگی مستقیم به این داره که با کلید باز شه یا با کلیت !!

پیوست

قشنگ می‌نویسی. توی پست‌های آخرت با موضوع رپ خیلی موافق‌ترم (!) دل من خیلی خونه از این بابت.

پاییز

قلف قلف قلف