با خودم قرار گذاشته بودم که دیگه مواقع ناراحتی و مشکلات و اینا نذارم دهنم قفل بشه و بتونم راحت حرفم بزنم و معمولی رفتار کنم و کاری نکنم که همه عالم بفهمن که چه مرگمه .

نشد که نشد . این اخلاق لعنتی کی گورشو گم می کنه ؟

/ 4 نظر / 14 بازدید
محمد مسعود

....لحظه هاتان زیبا و دعای دستانتان قبول... [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پیوست

خوب اگه حرف بزني باز همه مي‌فهمن كه...! [سوال]

مسافر

متوجه نشدم آخر میخوای همه بفهمن چته یا نفهمن؟ اگه دهنت قفل بشه که بهتره چون هیشکی نمی فهمه کلا قات زدم[نیشخند]