هر چی فکر می کنم می بینم تمام مشکل جوونای نسل سومی اینه که بجای زمزمه کردن گل پری جون ، مزخرفات رپ امروزی رو گوش می دن !

/ 0 نظر / 13 بازدید