نصفه شبه و همه خوابیدن و من نشستم اینجا و دارم فکر می کنم با این پسره همکارم چطور باید رفتار کنم که خشک و رسمی نباشه و در عین حال طوری نشه که چند وقت بعد مجبور شم حالشو بگیرم ؟!

/ 0 نظر / 13 بازدید